KUCICSTA ZA LED CEVI, NAPAJANJE: 230 V~

KUCISTE za LED CEVI 120 cm otvoreno
KUCISTE za LED CEVI 120 cm otvoreno Led cevi i kucista
MAT-M203838-A Armatura KUCISTA za LED CEVI otvorena 2x120 cm
 850,00 RSD