• Pun naziv (iz registra) MILE KUBET PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MK LED RUMA
 • Središte (iz registra): Drvarska 22 Ruma
 • Adresa na kojoj firma obavlja delatnosti i prima pošiljke:
           

     Drvarska 22 Ruma
 • Poreski identifikacioni broj (PIB): 109767644
 • Matični broj preduzeća: 64414771
 • Šifra delatnosti: 4791
  Trgovina na malo posrestvom poste ili preko interneta
 • Tekući računi preduzeća:
  330-0000012001169-72  credit-agricole
 • Brojevi telefona/faksa: 
 •  069/341-3422 
 • E-mail: office@prodavnicaledrasvete.rs
 • Preduzeće MK LED   NIJE U SISTEMU pdv-a