Na ovom linku možete pronaći  OBRAZAC ZA OTKAZ KUPOVINE 


U skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu,
 odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača i od dana kad mu je dostavljen obrazac za odustanak.

Potrošač je na osnovu člana 35. Zakona o zaštiti potrošača dužan da vrati robu trgovcu,
 bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 15 dana od trenutka slanja obrasca za odustanak .

  • Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca..
  • Robu treba vratiti u dobrom stanju, neoštećenu u originalnoj i neoštećenoj ambalaži.

Potpisivanjem ovog obrasca potrošač izjavljuje da je saglasan da mu se cena robe vrati
(uplatom na tekuci racun) kada roba bude vraćena na adresu za prijem obrazaca i uređaja,
a da trgovac ima pravo da uskrati vraćanje celokupne kupoprodajne cene ili srazmerno umanji vrednost  kupoprodajne cene ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao.

  • Ukoliko se roba vraca kurirskom sluzbom potrebno je dobro
    upakovati da ne dodje do ostecenja prilikom transporta.
  • Ukoliko dodje do ostecenja POSILjALAC SNOSI  ODGOVORNOST  i  nece biti moguce izvrsiti povracaj robe,  a refundaciju i druge troskove nastale, posiljalac potrazuje od kurirske sluzbe kojom  je poslao....
  • Preporucljivo je pre slanja kurirskom sluzbom slikati proizvod, anbalazu i upakovani paket sa svih strana radi dokumentovanja dokaza da je proizvod poslat ne ostecen.

Za odredjene proizvode lako lomnjive ne preporucuje se slanje kurirskim sluzbama.

  • Uz obrazac dostavite originalnu fakturu.

 

Podaci koje date u ovom obrascu služe za evidentiranje izmena u prometu robe i sztr MK LED RUMA  ih neće upotrebljavati u druge svrhe